Na wykonane w naszym Gabinecie usługi stomatologiczne takie jak: wypełnienia, rekonstrukcje zębów, protezy stałe i ruchome udzielamy zgodnie z Kodeksem Cywilnym 12 miesięcznej gwarancji.

WARUNKI UTRZYMANIA GWARANCJI:

- odbywanie wizyt kontrolnych oraz wykonywanie zabiegów higienizacyjnych (usunięcie kamienia nazębnego i osadu) co 6 miesięcy, o ile lekarz nie zaleci inaczej

- dbanie o higienę jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza lub higienistki

- niezwłoczne wykonanie wszystkich zabiegów zaleconych przez lekarza

- prace protetyczne uzyskują gwarancję po zrealizowaniu planu leczenia protetycznego zaleconego przez lekarzaGWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe

- prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta

- kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba istnieje konieczność leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego

- ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem

- usług, w których czynnik biologiczny ma decydujące znaczenie. Dotyczy to w szczególności chorób infekcyjnych, których nawrót jest możliwy pomimo dochowania należytej staranności w trakcie ich leczenia

- wypełnień w zębach mlecznych

- wybielaniaNIE PODLEGAJĄ GWARANCJI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

- nie odbywania wizyt kontrolnych oraz nie wykonywania zabiegów higienizacyjnych

- niedostatecznej higieny jamy ustnej

- urazów mechanicznych w tym bruksizmu (nocne zgrzytanie zębami)

- nie stosowania się do zaleceń lekarza lub higienistki

- wykonania tylko części uzupełnień protetycznych zaleconych przez lekarza w tym nie uzupełnienia braków zębowych w odcinkach bocznych, kiedy dochodzi do uszkodzenia w zakresie zębów przednich

- złamań koron zębów będących w trakcie leczenia kanałowego

- złamań koron zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie

- chorób ogólnoustrojowych mających niekorzystny wpływ na narząd żucia

- chorób przyzębia