LECZENIE KANAŁOWECo to jest leczenie kanałowe ?

Jest to leczenie kanałów korzeniowych zęba wypełnionych miazgą i potocznie zwanych nerwami. Są to struktury anatomiczne w korzeniach odżywiające ząb i zbudowane głównie z naczyń krwionośnych i nerwów.


Kiedy wskazane jest leczenie kanałowe ?

Najczęściej leczenie kanałowe konieczne jest w przypadku głębokiej próchnicy kiedy doszło do nieodwracalnej infekcji miazgi zęba czyli tzw. nerwu.


Na czym polega leczenie kanałowe ?

W dużym skrócie leczenie kanałowe polega na usunięciu zainfekowanych tkanek i bakterii z kanałów korzeniowych, ich odpowiednim poszerzeniu, zdezynfekowaniu i wypełnieniu specjalnym materiałem.


Czy leczenie kanałowe jest bolesne ?

Stosowane obecnie środki znieczulające pozwalają na przeprowadzenie zabiegu w sposób komfortowy dla pacjenta.


Ile ząb ma kanałów ?

Zęby mają od jednego do czterech a nawet więcej kanałów. Zęby przednie mają z reguły jeden kanał a zęby tylne trzonowe 3-4 kanały. Ilości kanałów w poszczególnych zębach dostępna jest tutaj.


Ile wizyt jest potrzebnych na leczenie kanałowe ?

Ilość niezbędnych wizyt jest zależna od rozpoznania oraz od tego ile ząb ma kanałów. Z reguły leczenie endodontyczne wykonujemy na 1-2 wizytach. Odbudowa zęba jest wykonywana najczęściej na kolejnej wizycie.


Czym się różni leczenie pierwotne od powtórnego ?

Leczenie pierwotne jest wtedy kiedy ząb leczony jest kanałowo po raz pierwszy a leczenie powtórne kiedy ząb był już leczony endodontycznie i ze względu na jego nieskuteczność trzeba to leczenie powtórzyć.


Czy leczenie kanałowe jest skomplikowane ?

Endodoncja to jedna z trudniejszych gałęzi stomatologii. Z reguły łatwiejsze jest leczenie zębów przednich jednokanałowych niż tylnych wielokanałowych. Tak samo leczenie pierwotne jest mniej skomplikowane od powtórnego.


Ile kosztuje leczenie kanałowe ?

Cena zależy od ilości kanałów w zębie oraz od tego czy jest to leczenie pierwotne czy powtórne. Szczegółowy cennik dostępny jest tutaj.


Dlaczego leczenie kanałowe tyle kosztuje ?

Jest to leczenie kosztowne zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Standard leczenia jest obecnie wysoki i wymaga stosowania drogiego sprzętu i materiałów. Poza tym jest to leczenie skomplikowane i precyzyjne wymagające od lekarza dużej wiedzy i umiejętności. Jest też bardzo czasochłonne i pracochłonne w stosunku do innych zabiegów. Pozwala często na uratowanie zęba przed usunięciem a więc jest to opłacalna inwestycja bo uzupełnienie brakującego zęba to już znacznie większy wydatek.


Co obejmuje cena leczenia kanałowego ?

Cena obejmuje całkowity koszt leczenia kanałowego tj: opracowanie i wypełnienie kanałów, znieczulenie, zdjęcia rtg, opatrunki. Cena nie obejmuje tymczasowej odbudowy zęba na czas leczenia w przypadku znacznego zniszczenia korony oraz ostatecznej odbudowy zęba po zakończeniu leczenia kanałowego.


Dlaczego odbudowa zęba jest dodatkowo płatna ?

Nie ma możliwości uwzględniania kosztów odbudowy w cenie leczenia kanałowego ponieważ rodzaj i cena odbudowy zależą od stopnia zniszczenie zęba. W przypadku niewielkiego ubytku wystarcza wykonanie zwykłego wypełnienia. Przy bardzo dużym zniszczeniu korony konieczne jest wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej a to koszt kilka-kilkanaście razy większy od ceny małego wypełnienia.