PROTETYKAKORONA PROTETYCZNACo to jest korona protetyczna ?

Korona protetyczna to uzupełnienie, które odbudowuje naturalną koronę zęba czyli cześć zęba widoczną w jamie ustnej. Pozostała część zęba to korzeń i jest on osadzony w kości.


Kiedy wskazane jest wykonanie korony ?

Korona wskazana jest głównie przy znacznym zniszczeniu zęba, kiedy niemożliwa jest już standardowa rekonstrukcja materiałem kompozytowym. Innym wskazaniem jest chęć poprawy estetyki w przypadku niezadowalającego koloru, kształtu czy wielkości zęba oraz likwidacja niewielkich wad zgryzu.


Jak wygląda korona ?

Korona ma kształt czapeczki nakładanej na ząb i jest cementowana na stałe tzn., że pacjent nie może jej samodzielnie wyjąć z ust.


Czy ząb pod koroną się nie psuje ?

Prawidłowo wykonana korona zabezpiecza zęba przed próchnicą gdyż izoluje go od środowiska jamy ustnej. Należy pamiętać o prawidłowej higienie podobnie jak w przypadku uzębienia naturalnego oraz przestrzeganiu wizyt kontrolnych.


Z czego wykonana jest korona ?

Korony najczęściej wykonuje się z porcelany. Może być to porcelana na podbudowie metalowej (stopy bezniklowe, złoto) lub korona tzw. pełnoceramiczna w całości wykonana z porcelany bez metalowej podbudowy. Korony pełnoceramiczne posiadają lepsze walory estetyczne i są stosowane z wyboru w przednim odcinku uzębienia.


Ile wizyt jest potrzebnych aby wykonać koronę ?

Na wykonanie korony potrzebne są z reguły dwie wizyty w odstępie około tygodnia. Wcześniej należy ocenić czy ząb kwalifikuje się do wykonania korony oraz czy nie wymaga leczenia przygotowawczego.


Jak wygląda procedura wykonania korony ?

Na pierwszej wizycie zębowi nadaje się odpowiedni kształt poprzez szlifowanie, pobiera się wyciski, dobiera się kolor porcelany a ząb zabezpiecza się za pomocą korony tymczasowej. Na drugiej wizycie gotową koronę cementuje się w jamie ustnej.


Czy w trakcie wykonywania korony można normalnie funkcjonować ?

Czas potrzebny na wykonanie przez technika korony w laboratorium wynosi około tygodnia. W tym czasie ząb zabezpieczony jest za pomocą korony tymczasowej co pozwala pacjentowi na normalne funkcjonowanie (jedzenie, mówienie czy uśmiechanie się).


Jaka jest trwałość korony ?

Przy odpowiedniej higienie i odbywaniu wizyt kontrolnych korona powinna służyć minimum kilkanaście lat.MOST PROTETYCZNYCo to jest most protetyczny ?

Most protetyczny pozwala na uzupełnienie brakujących zębów wykorzystując zęby własne pacjenta.


Kiedy wskazane jest wykonanie mostu ?

Mosty wykonujemy w przypadku braków zębowych w sytuacji kiedy po obu stronach takiego braku zachowane są zęby własne pacjenta aby móc na nich zacementować taką konstrukcję.


Jak wygląda most ?

Most składa się z koron protetycznych zacementowanych na zębach sąsiadujących z brakiem zębowym (zębach filarowych) oraz przymocowanego do nich przęsła, które uzupełnia brakujący ząb bądź zęby.


Czy most się wyjmuje ?

Most w przeciwieństwie do protezy ruchomej jest cementowany na stałe tzn., że pacjent nie może go samodzielnie wyjąć z ust.


Czy zęby pod mostem się nie psują ?

Podobnie jak w przypadku korony most zabezpiecza zęba przed próchnicą gdyż izoluje go od środowiska jamy ustnej. Należy pamiętać o prawidłowej higienie podobnie jak w przypadku uzębienia naturalnego oraz przestrzeganiu wizyt kontrolnych.


Z czego wykonany jest most ?

Mosty najczęściej wykonuje się z porcelany. Może być to porcelana na podbudowie metalowej (stopy bezniklowe, złoto) lub mosty tzw. pełnoceramiczne gdzie podbudowa wykonywana jest z tlenku cyrkonu. Mosty pełnoceramiczne posiadają lepsze walory estetyczne i są stosowane z wyboru w przednim odcinku uzębienia.


Ile wizyt jest potrzebnych aby wykonać most ?

Na wykonanie mostu potrzebne są z reguły trzy wizyty, w sumie około dwóch tygodni. Wcześniej należy ocenić czy zęby filarowe kwalifikują się do wykonania mostu oraz czy nie wymagają leczenia przygotowawczego.


Jak wygląda procedura wykonania mostu ?

Na pierwszej wizycie zębom nadaje się odpowiedni kształt poprzez szlifowanie, pobiera się wyciski a zęby zabezpiecza się za pomocą koron tymczasowych. Na drugiej wizycie mierzy się podbudowę mostu oraz dobiera się kolor porcelany która zostanie napalona na podbudowę. Na trzeciej wizycie cementuje się gotowy most w jamie ustnej.


Czy w trakcie wykonywania mostu można normalnie funkcjonować ?

Czas potrzebny na wykonanie przez technika mostu w laboratorium wynosi około dwóch tygodni. W tym czasie zęby zabezpieczone są za pomocą koron tymczasowych co pozwala pacjentowi na normalne funkcjonowanie (jedzenie, mówienie czy uśmiechanie się).


Jaka jest trwałość mostu ?

Przy odpowiedniej higienie i odbywaniu wizyt kontrolnych most powinien służyć minimum kilkanaście lat.


Ile kosztuje most ?

Cena mostu uzależniona jest od materiału z jakiego jest wykonany oraz od ilości brakujących zębów oraz ilości zębów na których most jest zacementowany. Przykładowo most uzupełniający brak trzech zębów zacementowany na dwóch zębach własnych pacjenta to most pięciopunktowy i jego cena to pięciokrotność ceny jednej korony. Aktualne ceny dostępne są tutaj.PROTEZA RUCHOMACo to jest proteza ruchoma ?

Protezy ruchome to protezy wyjmowane czyli takie, które pacjent może samodzielnie wyjąć z jamy ustnej i ponownie założyć.


Kiedy wskazane jest wykonanie protezy ?

Protezy ruchome mogą odtwarzać zarówno niewielkie jak i rozległe braki w uzębieniu, łącznie z całkowitym bezzębiem. Stosuje się je kiedy nie ma możliwości wykonania uzupełnień stałych w formie mostów lub implantów.


Z czego wykonana jest proteza ?

W naszym gabinecie oferujemy protezy częściowe oraz całkowite wykonane z akrylu oraz protezy szkieletowe, które posiadają metalowy szkielet mocujący protezę na zębach własnych pacjenta.


Jaka jest różnica pomiędzy protezą akrylową i szkieletową ?

Poza budową i materiałem z którego są wykonane wskazania do wykonania protezy szkieletowej są bardziej rygorystyczne niż do protezy akrylowej. Zachowane zęby muszą być w odpowiedniej ilości, jakości i rozmieszczeniu. Proteza akrylowa przekazuje siły żucia na błonę śluzową a proteza szkieletowa opiera się na zębach, jest więc bardziej fizjologiczna.


Ile wizyt potrzeba aby wykonać protezę ?

Ilość wizyt potrzebna do wykonania protezy zależy od jej rodzaju. Z reguły jest to kilka wizyt. Wcześniej należy ocenić zachowane zęby własne czy nie wymagają leczenia przygotowawczego.


Jak wygląda procedura wykonania protezy ?

W zależności od typu protezy ilość i rodzaj wizyt mogą się między sobą różnić. Standardowo na pierwszej wizycie pobierane są wyciski. Na drugiej wykonuje się rejestrację zwarcia za pomocą wzorników woskowych oraz dobiera się kolor zębów. Trzecia wizyta to kontrola próbnej protezy woskowej. Na czwartej wizycie oddaje się gotową protezę. Niezbędne są później wizyty kontrolne.


Jaka jest trwałość protezy ?

Ze względów higienicznych protezę akrylową należy wymieniać co pięć lat. Proteza szkieletowa ma większą trwałość.


Ile kosztuje proteza ?

Cena protezy jest uzależniona od typu, ilości brakujących zębów, ilości klamer i rodzaju sztucznych zębów. Aktualne ceny dostępne są tutaj.